Pilzcup & NZK

WEDSTRIJDZEILEN VOOR INSTRUCTEURS

Pilzcup
In de maand september worden er vrijdagavonden een aantal kleine wedstrijdjes gevaren in de trechter. Daarbij strijden we om de welbekende Pilzcup. Kijk hier om te zien wie er al staan ingeschreven.

We verzamelen om 17:30 uur op de valkensteiger en om 18:00 uur zal de eerste wedstrijd beginnen. Wedstrijdervaring en kielbootervaring is geen vereiste, maar gezelligheid en motivatie daarentegen wel. Dit is een grote kans om iets meer over wedstrijdzeilen te weten te komen en om meer wedstrijden te varen.

Daarnaast wordt er tijdens deze vrijdagavonden getraind voor de Nederlandse Zeilschool Kampioenschappen waar wij het liefste met twee teams heen willen. Hoe meer mensen er komen, hoe meer boten er zullen zijn, hoe groter de wedstrijden zijn en hoe leuker het dus is.

Nederlandse Zeilschool Kampioenschappen
Het evenement vindt plaats op 13 en 14 oktober in Friesland. Als gezelligste zeilschool willen wij graag weer vertegenwoordigd zijn op dit mega leuke evenement.

Overdag wordt er fanatiek gevaren in team verband en 's avonds wordt er als je dat wilt een drankje genuttigd. Een team bestaat uit vier valken met 12 deelnemers die samen de eer van de zeilschool hoog moeten houden.